Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Misyon Ve Vizyon

Misyon

Kırklareli Üniversitesi’nin uluslararasılaşma stratejisi bağlamında temel misyonlarımız;

- Üniversitenin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmak,

- Verimli bir uluslararasılaşma stratejisi ortaya koymak,

- Ulusal ve uluslararası yükseköğretim kurumlarıyla iletişime geçerek bilim, kültür ve spor alanlarında olası işbirliklerine temel hazırlamak,

- Hedefleri belirgin ve etkili bir uluslararası öğrenci kazanma stratejisi geliştirmek,

- Uluslararası akademik aktiviteleri ve hareketliliği arttırmak,

- Yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği anlaşmaları yapmak ve bu anlaşmaları ortak çabalarla uygulamaya geçirmek,

- Üniversiteyi ülke içinde ve dışında temsil etmek,

- Uluslararası öğrencilere oryantasyon süreçleri bağlamında yardımcı olmak,

 

Vizyon

Vizyonumuz Üniversitenin ulusal ve uluslararası saygınlığını arttırmak, ikili anlaşmalar yaparak yabancı yükseköğretim kurumlarıyla ilişkileri geliştirmek, uluslararası araştırma projelerini teşvik etmek ve uluslararasılaşma stratejisi bağlamında yükseköğretim kalitesinde üstün bir başarıya ulaşmaktır. 

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.